Prop. 92 L (2011–2012)

Endringer i studentsamskipnadsloven

Endringer i studentsamskipnadsloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget