Prop. 98 S (2012–2013)

Utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet

Utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget