Prop. 1 S (2015–2016)

For budsjettåret 2016 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Utgiftskapittel: 800–873, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget