Prop. 1 S HOD (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016
Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3750, 5572 og 5631

Les dokumentet

Rettebrev

Følg proposisjonen på Stortinget