Prop. 1 S Tillegg 3 (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Endring av Prop. 1 S (2018–2019) Statsbudsjettet 2019 (saldering)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget