Prop. 1 S Tillegg 4 (2016–2017)

For budsjettåret 2017 — Endring av Prop. 1 S Tillegg 1 (2016–2017) Statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget