Prop. 101 L (2018–2019)

Endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)

Olje- og energidepartementet legger i Prop. 101 L (2018-2019) frem forslag til endringer i energiloven § 9-5. Det foreslås et nytt tredje ledd som vil gi hjemmel for at beredskapsmyndigheten kan gi forskrift om at enheter som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) kan kreve fremlagt politiattest fra personer som skal ha tilgang til klassifiserte anlegg.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget