Prop. 101 S (2014-2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet (redusert kostnadsramme for anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. )

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i proposisjonen forslag om endrede rammer i statsbudsjettet for 2015 og forslag om redusert kostnadsramme for anskaffelsen av nye redningshelikoptre mv. Det foreslås en revidert kostnadsramme på 14 045 mill. kroner.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget