Prop. 102 L (2016–2017)

Endringer i kringkastingsloven (reklame og sponsing mv.)

Proposisjonen omhandler forslag til endringer i kringkastingslovens bestemmelser om reklame og sponsing. Formålet med endringene er å gi like konkurransevilkår og å bedre finansieringsmulighetene til norske kringkastere vis-à-vis kringkastere som sender fra andre EØS-land. Proposisjonen inneholder bl.a. forslag om å tillate at kringkastere kan sende reklame på delt skjerm, samt utvidet adgang til å identifisere sponsor i løpet av et program.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget