Prop. 102 L (2018–2019)

Endringer i postloven (antall omdelingsdager)

Nordmenn sender stadig færre brev. Brevmengden er redusert med 65 prosent fra 1999 og er ventet å falle med nyte 60 prosent fra 2018 til 2025. Lovproposisjonen foreslår å redusere kravet til leveringspliktige posttjenester fra distribusjon fem dager i uken til distribusjon annenhver dag, mandag til fredag, i en toukers syklus. Distribusjon frem til Post i Butikk og postbokser vil skje fem dager i uken som nå. Regjeringen ser at forslaget vil ha negative konsekvenser for distribusjon av aviser i områder uten avisbudnett og vil derfor kjøpe avisdistribusjon tre faste dager i uken i disse områdene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget