Prop. 103 S (2017–2018)

Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold

Proposisjonen omhandler forslag til finansiering av prosjektet fv 311 i Presterødbakken i Tønsberg kommune i Vestfold. Prosjektet omfatter flere tiltak som skal legge til rette for økt kapasitet og bedre sikkerhet for alle trafikantgrupper.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget