Prop. 106 L (2018–2019)

Endringer i abortloven (fosterreduksjon)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon. Fosterreduksjon er et inngrep der svangerskapet avsluttes for ett eller flere fostre, mens gjenværende foster/fostre utvikler seg videre. Etter forslaget skal det kreves tillatelse fra en abortnemnd ved alle slike inngrep, uavhengig av når i svangerskapet inngrepet utføres. Nemndene skal kunne innvilge fosterreduksjon på grunnlag av de alminnelige kriteriene for abort etter tolvte svangerskapsuke. I tillegg skal nemndene kunne innvilge fosterreduksjon der antall fostre reduseres til to eller flere på grunn av risiko for spontanabort eller tidlig fødsel.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget