Prop. 107 L (2021–2022)

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger fram forslag til midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina. Det foreslås endringer i regelverket innenfor flere sektorer for å håndtere en situasjon der et høyt antall fordrevne fra Ukraina kommer til Norge for å søke beskyttelse her. De midlertidige endringene foreslås opphevet 1. juli 2023.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget