Prop. 107 L (2021–2022)

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina
Foreløpig utgave

Følg proposisjonen på Stortinget