Proposisjoner til Stortinget

Prop. 108 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås – Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme for E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen i Sør-Trøndelag

I proposisjonen foreslås et opplegg for finansiering og utbygging av rv 36 på strekningen Slåttekås – Årnes i kommunene Sauherad og Nome i Telemark. Vegen har dårlig standard, og lokale myndigheter har vedtatt et opplegg for bompengefinansiert utbygging av strekningen. I tillegg orienteres Stortinget om kostnadsramme for prosjektet E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen i Sør-Trøndelag. Dette prosjektet er del av Miljøpakke Trondheim.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget