Prop. 108 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.)

Håndtering av skogbrann er et kommunalt ansvar. Viktige statlige forsterkningsressurser er Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter. Det har vært forhøyet beredskap i forbindelse med skogbrannfare og behov for bistand fra skogbrannhelikoptre i slokkingen av skogbranner i mai og juni. Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 12,5 millioner kroner til håndteringen av dette i 2018.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget