Prop. 112 L (2016–2017)

Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i aksjelovgivningen. Det foreslås endringer som vil gjøre aksjelovene enklere å forstå og følge, blant annet ved å gjøre regelverket teknologinøytralt slik at næringslivet i større grad kan velge elektroniske løsninger. I tillegg foreslås endringer i reglene om aksjeselskapers organisasjon, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget