Prop. 118 S (2020–2021)

Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag til vedtak av offisielle navn på Kongeriket Norge på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og kvensk.

Les dokumentet

Digitale vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget