Prop. 119 L (2019–2020)

Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Proposisjonen inneholder forslag om midlertidige unntak fra kontantstøtteloven og barnetrygdloven. Unntakene skal hindre at familier mister barnetrygd og kontantstøtte fordi de på grunn av utbruddet av covid-19 ikke kan reise tilbake til Norge som planlagt.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget