Prop. 120 L (2020–2021)

Endringer i utlendingsloven (utvisning ved endret oppholdsstatus m.m.)

Proposisjonen inneholder flere forslag til endringer i utlendingsloven hvor den mest sentrale endringen er en presisering av at det er gjerningstidspunktet som skal legges til grunn for utvisningsvurderingen i de tilfellene hvor utlendingen hadde midlertidig oppholdstillatelse på gjerningstidspunktet, men denne senere er utløpt. Proposisjonen inneholder også forslag til nye bestemmelser i utlendingsloven som skal regulere tilfeller av sammenhengende straffbart forhold.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget