Prop. 120 L (2022–2023)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap)

Proposisjonen inneholder forslag til opphevelse av minstegrensen på 20 prosent av full stilling for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, i pensjonsordningen for apotekvirksomhet og pensjonsordningen for sykepleiere. Det foreslås også en opphevelse av en tilsvarende bestemmelse i pensjonsordningen for oppdragstaker i statlig beredskapshjem eller spesialisert fosterhjem.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget