Prop. 122 L (2020–2021)

Endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr (kompensasjonsordning)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr. Det foreslås at erstatningen til pelsdyroppdretterne baseres på utmålingsreglene i ekspropriasjonserstatningsloven, og at staten skal gi den enkelte pelsdyroppdretter et tilbud basert på disse reglene. Dersom tilbudet ikke aksepteres, kan pelsdyroppdretteren kreve at staten begjærer rettslig skjønn for fastsetting av erstatningen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget