Prop. 123 S (2022–2023)

Revidert finansieringsopplegg på Haugalandet i Rogaland og Vestland fylkeskommuner (Haugalandspakken)

Proposisjonen omhandler revidert finansieringsopplegg med utvidet innkrevingsperiode for Haugalandspakken i Rogaland og Vestland. Det reviderte finansieringsopplegget innebærer at innkrevingsperioden utvides til senest utgangen av 2026, eller til en eventuell ny bompengefinansiert bypakke er etablert dersom det skjer tidligere enn 2026. Forslaget til en forlengelse av bompengeinnkrevingen skal bidra til at det blir et kortest mulig opphold i innkrevingen på Haugalandet samt styrke måloppnåelse for pakken.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget