Prop. 124 L (2015–2016)

Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (innføring av en ny arbeidsgiverperiode og forlenget periode med fritak fra lønnsplikt)

Proposisjonen inneholder forslag om å utvide den perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering, og den tilsvarende dagperioden permitterte kan få dagpenger, fra dagens 30 til i alt 49 uker i løpet av en 18 måneders periode. Samtidig foreslås det å innføre en ny, femdagers lønnspliktperiode for arbeidsgivere, som inntrer etter 30 uker. Samlet periode med lønn eller dagpenger i en løpende permittering vil da være 52 uker, bestående av til sammen tre uker med permitteringslønn og 49 uker med dagpenger. Forslaget vil gi bedrifter som står overfor midlertidige problemer, mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft, samtidig som det vil stimulere bedriftene til å gjøre en ny vurdering av behovet for å permittere.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget