Prop. 124 L (2020–2021)

Endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m.)

Nærings- og fiskeridepartementet fremmer forslag om endringer i mineralloven. De viktigste endringene er innføring av et generelt kvalifikasjonskrav, et rekkefølgekrav, mulighet for overdragelse av driftskonsesjoner og utvidelse av varslingsfristen for undersøkelsesarbeider.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget