Prop. 126 L (2018–2019)

Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)

Proposisjonen omhandler flere endringer i passloven og ID-kortlovens regler om utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige, blant annet foreslås det å åpne for å nekte pass til mindreårige av hensyn til den mindreårige selv. I tillegg foreslås det at reisedokumenter skal nektes utstedt til prøveløslatte fra forvaring og fra fengsel med vilkår om ikke å forlate landet. Reisedokumenter kan nektes til denne gruppen i dag.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget