Prop. 13 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget