Prop. 132 L (2019–2020)

Endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen)

Proposisjonen omhandler endringer i sameloven § 2-4 som regulerer valgkretser og mandatfordeling til sametingsvalget. Endringene som gjøres er oppdateringer av kommune- og fylkesnavn, som en følge av kommune- og regionreformen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget