Prop. 132 S (2016–2017)

Samtykke til 1) godtakelse av forordning (EU) nr. 1077/2011 om opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer m.v., 2) inngåelse av avtale mellom EU og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein om deltagelse i Det europeiske byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer på området for frihet, sikkerhet og rettferdighet

Stortinget bes i denne proposisjonen om å samtykke i at Norge godtar en forordning om opprettelse av et europeisk Byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer. Byrået ble opprettet i 2011 og går under navnet eu-LISA. Forordningen er en videreutvikling av Schengen- og Eurodac-regelverket. Hovedformålet med byrået er å skape en samlet og strategisk utvikling og operativ forvaltning av de sentrale IT-systemene på justis- og innenriksfeltet.  Byrået skal være ansvarlig for den operative forvaltningen av annen generasjon av Schengen informasjonssystem (SIS II), visuminformasjonssystemet (VIS) og Eurodac. Byrået kan også gis ansvar for forberedelse, utvikling og operativ forvaltning av andre store IT-systemer på området frihet, sikkerhet og rettferdighet. Stortinget bes også om å samtykke i at det inngås en avtale med EU om tilleggsregler med hensyn til deltakelse i eu-LISA.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget