Prop. 134 L (2018–2019)

Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker)

Proposisjonen omhandler endringer i Finnmarksloven som kreves på grunn av Stortingets vedtak av 8. juni 2017 om sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker fra 1. januar 2020.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget