Proposisjoner til Stortinget

Prop. 134 L (2018–2019)

Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker)

Proposisjonen omhandler endringer i Finnmarksloven som kreves på grunn av Stortingets vedtak av 8. juni 2017 om sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker fra 1. januar 2020.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget