Prop. 135 L (2019–2020)

Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger)

EUs personvernforordning krever rettsgrunnlag for behandling av alminnelige og sensitive personopplysninger ved utøvelse av offentlig myndighet. Forordningen stiller også krav om lovhjemmel for å benytte helautomatisert saksbehandling og for gjenbruk av personopplysninger til andre formål enn de opprinnelig ble samlet inn for. I proposisjonen foreslås endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover for å imøtekomme disse kravene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget