Prop. 136 L (2016–2017)

Endringer i skipsarbeidsloven (rederiets garantiplikt)

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i skipsarbeidsloven om rederiets garantiplikt. Forslaget gjennomfører vedtatte endringer til Maritime Labour Convention (MLC). Konvensjonsendringene trådte i kraft 18. januar 2017 og innebærer nye krav om økonomisk sikkerhet for forlatte sjøfolk og økonomisk sikkerhet ved død eller langvarig uførhet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget