Prop. 136 L (2018–2019)

Opphevelse av omstillingslova

Nærings- og fiskeridepartementet fremmer forslag om opphevelse av lov av 6. juni 2008 nr. 38 om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova). Loven ble i sin tid innført for å stimulere til dialog mellom nedleggingstruede virksomheter og lokale myndigheter. Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at loven ikke har fungert etter sitt formål og medfører unødvendige kostnader for næringslivet. Med bakgrunn i næringspolitiske hensyn og regjeringens mål om opprydding i unødvendig og foreldet lovverk fremmes det forslag om at omstillingsloven oppheves.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget