Prop. 137 L (2018–2019)

Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.)

Regjeringen foreslår i proposisjonen å utvide bilansvarslovas virkeområde for motorvogner som ikke er registreringspliktige. Dette kan være traktorer, gravemaskiner og liknende. Bakgrunnen for dette er ny praksis fra EU-domstolen. Regjeringen foreslår også i hovedsak å videreføre dagens rettstilstand for motorsport etter bilansvarslova. I proposisjonen blir det ellers fremmet et forslag om å oppheve særreglene i bilansvarslova for hunder som går løs. Dette innebærer at skader på hunder som går løs, i fremtiden vil bli behandlet på samme måte som skade på andre dyr. Regjeringen foreslår også å øke ansvarsgrensen for tingskader fra 10 000 000 til 100 000 000 kroner. Forslagene vil styrke skadelidtes erstatningsrettslige vern.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget