Prop. 139 L (2021–2022)

Endringer i allmenngjøringsloven (adgang til å gi forskrift om oppdragstakers dokumentasjonsplikt)

Proposisjonen inneholder forslag til en hjemmel i allmenngjøringsloven som gir departementet adgang til å gi forskrift om at oppdragstaker skal utlevere nødvendige opplysninger om egne ansattes lønns- og arbeidsforhold til oppdragsgiver, slik at oppdragsgiveren kan oppfylle sin påseplikt.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget