Prop. 140 L (2019–2020)

Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Proposisjonene inneholder forslag til endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet). Ordningen med tilskudd ved avbrutt permittering foreslås videreført for kalendermånedene oktober, november og desember 2020.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget