Prop. 140 S (2014–2015)

Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn – Bjørgo i Oppland

I proposisjonen foreslås et opplegg for finansiering og utbygging av E16 på strekningen Bagn - Bjørgo, i Oppland. Prosjektet innebærer dels omlegging og dels utbedring av eksisterende veg til tofelts veg med 8,5 m vegbredde. Prosjektet inkluderer bygging av en 4,3 km lang tunnel og en 150 m lang bru over Begna. Utbyggingen finansieres med statlige midler, samt bompenger.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget