Prop. 140 S (2016–2017)

Finansiering av prosjektet fv 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal

Samferdselsdepartementet set i denne proposisjonen fram forslag om bompengefinansiering av fv 659 Skjeltene – Harøya (Nordøyvegen) i Møre og Romsdal. Finansieringa er basert på fylkeskommunale midlar og bompengar. Prosjektet vil gje fastlandssamband til Nordøyane.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget