Prop. 142 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)

Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. opphører å gjelde 1. juni 2021. I proposisjonen foreslås det at de midlertidige reglene til gis forlenget varighet til 10. november 2021. Formålet med de midlertidige reglene er å avhjelpe konsekvensene utbruddet av covid-19 har for saksavviklingen i domstolene, politiet og påtalemyndigheten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget