Prop. 144 L (2016–2017)

Endringar i luftfartslova (restriksjonsområde)

Samferdselsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringar i luftfartslova med formål å gjere heimelsgrunnlaget for oppretting av restriksjonsområde i luftrommet klarare.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget