Prop. 148 S (2014–2015)

Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense – Korgen, inkl. Brattåsen – Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland

Saken gjelder utbygging og finansiering av E6 på strekningen Nord-Trøndelag grense-Korgen, i Vefsn og Grane kommuner, Nordland. Prosjektet omtales også som Helgeland sør. Stortinget har tidligere vedtatt utbygging og finansiering av Helgeland nord. E6 Helgeland sør er om lag 137 km lang. Prosjektet har et kostnadsanslag på 3 970 mill. 2015-kr. Statlige midler utgjør 3 450 mill. kr, resten dekkes av bompenger, i tråd med lokalpolitiske vedtk. Anleggstart er fastsatt til høsten 2016.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget