Proposisjoner til Stortinget

Prop. 152 L (2016–2017)

Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy

Samferdselsdepartementet legger frem forslag til lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy. Behovet for tilrettelegging i nytt regelverk skyldes at bestemmelser i vegtrafikkloven, og da særlig føreransvaret, i noen grad begrenser utprøvingsmulighetene på dette området. I loven legges det opp til at utprøvingen skal skje gradvis, særlig ut fra teknologiens modenhet og med formål om å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget