Prop. 157 L (2016–2017)

Endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg)

Proposisjonen inneholder forslag om endring av regelverket for fastsetting av kommunevåpen og kommuneflagg. Formålet med endringene er å oppheve den statlige godkjenningsordningen for kommuneflagg og fastslå at kompetansen til å vedta kommunevåpen og kommuneflagg ligger hos kommunestyret og at kompetansen til å vedta fylkesvåpen og fylkesflagg ligger hos fylkestinget.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget