Prop. 16 L (2021–2022)

Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden)

Regjeringen legger i denne proposisjonen frem forslag om en endring i lov om arbeidsgivers lønnsplikt under permittering,  til oppfølging av Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022) For budsjettåret 2022 - Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022. Forslaget gjelder økning av arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permittering (arbeidsgiverperiode 1) fra 10 til 15 dager.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget