Prop. 16 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget