Prop. 16 S (2019–2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget