Prop. 162 L (2020–2021)

Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av forskriftshjemmel om oppholdssted under innreisekarantene mv.)

Proposisjonen inneholder et forslag om å forlenge varigheten av smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd til 10. november 2021. Smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd gir blant annet hjemmel for å bestemme hvor innreisekarantene skal gjennomføres for å motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget