Prop. 162 S (2016–2017)

Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker

Proposisjonen inneholder en avtale mellom Norge og enkelte andre land om å endre virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger og land-for-land rapporter for skatteformål.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget