Prop. 163 S (2016–2017)

Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker

Proposisjonen inneholder en avtale mellom norske og sveitsiske myndigheter om endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker. Avtalen skal sikre at norske og sveitsiske skattemyndigheter kan utveksle finansielle kontoopplysninger for skatteformål automatisk fra og med inntektsåret 2017.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget