Prop. 164 S (2016–2017)

Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland

Samferdselsdepartementet set i denne proposisjonen fram forslag om bompengefinansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland. Finansieringa er basert på statlege midlar, fylkeskommunale midlar og bompengar. Nordhordlandspakken innheld ei rekkje prosjekt og tiltak på riks- og fylkesvegnettet i kommunane Lindås, Meland, Radøy, Fedje, Austrheim, Masfjorden og Modalen nord i Hordaland.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget