Prop. 168 S (2020–2021)

Samtykke til inngåelse av avtaler mellom henholdsvis Norge og Danmark/Færøyene og mellom Norge og Island om avgrensning av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil i området mellom Færøyene, Island, Fastlands-Norge og Jan Mayen, begge av 30. oktober 2019

Prop. S gjelder samtykke til inngåelse av avtaler av 30. oktober 2019 med henholdsvis Danmark/Færøyene og Island om avgrensning av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil i området mellom Færøyene, Island, Fastlands-Norge og Jan Mayen. Inngåelsen av avtalene vil endelig fastsette avgrensningen av kontinentalsokkelen i den sørlige delen av Smutthavet. Avtalene bygger i det vesentligste på en modellavtale som ble utarbeidet av Norge, Danmark og Island i 2006. I avtalen med Danmark/Færøyene er det tatt inn bestemmelser om håndtering av grenseoverskridende funn av olje og gass. For Norge og Island vil dette bli regulert av en avtale av 3. oktober 2008.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget